Frågor om betyg

Här är kontaktinformation gällande frågor om ditt betyg.

Om du har frågor gällande betyg från Bolandgymnasiet kontakta utbildningsförvaltningens officiella e-brevlåda utbildningsforvaltningen@uppsala.se så hjälper registrator dig.

Meddela samtidigt personnummer, examensår, program och eventuell inriktning inom programmet samt om du vill ha betyget digitalt eller hemskickat.

 

29 juni 2017